เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม่ โดยมี พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ และ พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมคณะตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ผบ.ทร. ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล โดยระบุว่า ถึงแม้ว่าทั้ง 2 หน่วยงาน จะเป็นหน่วยงานที่ปฎิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญของกองทัพเรือ จึงขอให้กำลังพลทุกนาย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือ นอกจากนี้ ผบ.ทร.ยังได้กำชับกำลังพล ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในทุกพื้นที่ว่า หน่วยทหารในพื้นที่ จะต้องทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ในการช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ โดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการระวังป้องกันตนเองอย่างสูงสุด เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ : 19 เมษายน 2564

 

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

สงวนลิขสิทธิ์โดย กิจการวิทยุกระจายเสียทหารเรือ

ติดต่อสอบถามปํญหาการใช้งานเว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 7660 และ 0 2475 7674

Email : [email protected]