กองทัพเรือกับความปกติใหม่ วังนัน วังเดิม กำลังพลคนต้นแบบ

PR กองทัพเรือ


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันปราดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ้นวาคม
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

สถานที่สำคัญที่ใครเดินทางมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาด พระธาตุพนม และเวินปลา navy Tri season2
02/01/2563
แฟ้มภาพ

อีกหนึ่งสีสันของ season ที่ 2 ที่ นครพนม ทีมดุริยางค์ทหารเรือ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

อีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญของกองทัพเรือ กับ  Navy Triathlon season 2 นครพนม 
02/01/2563
แฟ้มภาพ

เริมต้นขึ้นแล้ว navy Triathlon season 2 Nakron Phanom ติดตามได้ใน inside ไตรกีฬานาวี ฯ 
02/01/2563
แฟ้มภาพ

การแถลงข่าว เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร 139 ปี
04/12/2562
แฟ้มภาพ

คำกล่าวท่านผู้บัญชาการทหารเรือในพิธีปิดสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2562
04/12/2562
แฟ้มภาพ

กีฬาจบแต่สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นยังดำเนินต่อไป "จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์" 
29/11/2562
แฟ้มภาพ
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,556
ทั้งหมด
470,806