ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.สิงหนคร จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio

  ในวันอังคารที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก นายบุญโชค ธนเวชโสภณ อป.มช. อ.สิงหนคร จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสาร การรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย และสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M. ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,366
ทั้งหมด
128,950