ส.ทร.๑๒ หนองคาย->ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

  ในวันอังคารที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ น.ต.วัฒนา มั่งมี รอง ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย/รรก.ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย และ พ.จ.อ.ประชา มะลิรักษ์  เข้าร่วม งานผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน    ต่าง ๆ ของหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,390
ทั้งหมด
128,974