ส.ทร.๕ สัตหีบ->กิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล” ครั้งที่ ๒

      วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.   พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธาน เปิดกิจกรรม  “รักษ์ปะการังและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล” 
ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณหาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ ให้การต้อนรับ
   กิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล” ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นกิจกรรมสอดคล้องตามแนวทางการสนองพระดำริ ซึ่งกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้สิ่งมีชีวิตทางทะเลยังคงความงามอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ยังคงมีอยู่สืบต่อไป

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,961
ทั้งหมด
128,545