ส.ทร.๑๐ ตราด->ประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตราด เพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒

  ใน ๓๐๐๙๐๐ ก.ค.๖๓ น.ต.ชลปกรณ์  อดินันท์ รอง ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด เข้าร่วมประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตราด เพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โดยมี นายพีรวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เป็นประธาน
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,427
ทั้งหมด
1,787,888