ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓

  ในวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ ดังนี้
  - ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๐๘๐๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๙ รูป เดินรับบิณฑบาต
  - ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,594
ทั้งหมด
1,788,055