ส.ทร.๑๒ หนองคาย->รอง ผบ.ฐท.กท.พร้อมคณะฯ ในการตรวจที่ดิน ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  ใน ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๓๐  ส.ทร.๑๒ หนองคาย โดย น.ต.วัฒนา  มั่งมี รอง ผอ. ส.ทร.๑๒ หนองคาย และ รรก. ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย ให้การต้อนรับ น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ รอง ผบ.ฐท.กท.พร้อมคณะฯ ในการตรวจที่ดิน ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปที่ดิน ส.ทร.๑๒ หนองคาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,957
ทั้งหมด
2,053,592