ส.ทร.๕ สัตหีบ->กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 วันนี้ (๒๒ ก.ค.๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้นำกำลังพลกองทัพเรือที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และนำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ก่อนเป็นประธานเปิดกิจกรรม
 การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รวมทั้งกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าในพื้นที่กองทัพเรือ พื้นที่สาธารณะ ที่ศาสนสถาน และที่ดินของกำลังพลกองทัพเรือ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐,๖๕๙ ต้น โดยที่มาของจำนวนต้นไม้ที่ปลูก สื่อความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทรงมีพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) โดยในส่วนของพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหลักมีการปลูกต้นไม้จำนวน ๒๓๖ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน ๖๘ ต้น ไผ่ซางหม่น จำนวน ๖๘ กอ ต้นตะแบกและต้นไม้อื่น ๆ จำนวน ๑๐๐ ต้น
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,010
ทั้งหมด
2,053,645