ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.สทิงพระ จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio อป.มช.

  ในวันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก คุณมาโนช พัฒนกิจ อป.มช. อ.สทิงพระ จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสารของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน รวมทั้งการรณรงค์และการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M.ความถี่ ๑๔๓๐ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,540
ทั้งหมด
1,788,001