ส.ทร.11 เชียงใหม่->หารือเกี่ยวกับ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

  ในวันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑๐๐ - ๑๑๔๕ น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ เข้าพบ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,597
ทั้งหมด
1,788,058