ส.ทร.๖ สงขลา->หัวข้อเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษา ข่าวอากาศและการปฏิบัติตัวป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19

  ในวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก คุณสุนิศา ฉ้วนขาว และ คุณปภาวรินทร์ นุ่นไขว อป.มช.อ.นาทวี  จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว หัวข้อเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษา ข่าวอากาศและการปฏิบัติตัวป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M.ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,663
ทั้งหมด
1,788,124