ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->รอง ผบ.ฐท.กท. และคณะฯ เดินทางมาตรวจที่ดินที่ตั้ง ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่

  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๐๙๓๐ น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ น.อ.ทรงศักดิ์ จุมปามัญ รอง ผบ.ฐท.กท./หน.คณะตรวจที่ดิน ทร. ประจำปี งป.๖๓ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ช่วงที่ ๒) และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจที่ดินที่ตั้ง สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุป และ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,099
ทั้งหมด
181,762