ส.ทร.๑๕ นราธิวาส->แถลงข่าว ผบ.ทร. อำลาตำแหน่ง ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

  วันนี้ที่กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางพร้อม นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และกำลังพลของหน่วยฯ ให้การต้อนรับ
  โดยการเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจของ พล.ร.อ.ลือชัย ผบ.ทร. ในครั้งนี้ เพื่ออำลาตำแหน่งเนื่องจากจะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ นี้ ทั้งนี้ เมื่อผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางถึงค่ายจุฬาภรณ์ ได้ถวายสักการะอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนจะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ขึ้นแท่นให้โอวาทกำลังพล ใจความสรุปว่า หน่วยทหารแห่งนี้อยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน หลายสิ่งหลายอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่นี่ไม่เปลี่ยน คือความเข้มแข็ง มุมานะและตั้งใจยังคงที่คงวาอยู่เสมอ ให้รักษาความดีงามดุจเกลือรักษาความเค็ม น้ำทะเลไม่จืดฉันใด เลือดนักรบต้องไม่เปลี่ยนแปลงฉันนั้น ถือว่าหน่วยแห่งนี้เป็นกำลังสำคัญของทหารในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่เชื่อว่าจิตใจจะไม่คลอนแคลน และผลงานในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นที่ปรากฏชัดเจนให้ประชาชนและหน่วยกำลังต่าง ๆ ได้รับทราบอยู่แล้ว ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้นำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผล พวกเราไม่ได้รบกับข้าศึกแบบเผชิญหน้า แต่เผชิญกับคนบางกลุ่มบางพวกที่มีความคิดแตกต่างออกไป แต่ให้เรานึกอยู่เสมอว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกับพวกเรา จงรักษาแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป

  จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และพูดคุยกับกำลังพลของแต่ละหน่วยในสังกัดกองทัพเรือในโอกาสอำลาตำแหน่ง ก่อนที่จะเดินทางไปยังลานกองพันทหารราบที่ ๙ ภายในค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อชมการปฏิบัติการณ์ทางทหาร โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมือนจริง ต่อจากนั้น ผบ.ทร.และคณะฯ ได้เดินทางไปยังสโมสรร่มเกล้า ภายในค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อชมการแสดงลิเกฮูลูจากเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,449
ทั้งหมด
1,787,910