ส.ทร.15 นราธิวาส->ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

  วันนี้ (22 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. นาวาตรี อภินันทน์  ถ้วยอิ่ม  รอง ผอ. ส.ทร.15 นราธิวาส และ รรก. ผอ. ส.ทร.15 นราธิวาส จัดผู้แทน (พันจ่าโท ปิยะศักดิ์  แต้มนอก) เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 3 เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาพระภิกษุมาจำพรรษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเสริมสร้างค่านิยมให้ชายไทยอุปสมบทตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อสามารถประกอบพิธีกรรมตามประเพณี  ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่สืบไป ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร  กรมทหารราบที่ 151  ค่ายกัลยาณิวัฒนา  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พันเอกรุ่งโรจน์  อนันตโท หัวหน้าคณะทำงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนนาถ คณะที่ 3  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
599
ทั้งหมด
1,761,570