ส.ทร.๖ สงขลา->รายการร่วมเครือนาวี

  ใน ๒๒ มิ.ย.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๐๐ "รายการร่วมเครือนาวี" ได้รับเกียรติจาก  พ.จ.อ.ดร.กฤษณะ แก้วเกตุ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา และ นายสถาพร  เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมรายการในหัวข้อ อบต.พบประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ  สถานีวิทยุ ส.ทร.๖ สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จว.สงขลา ได้รับทราบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,642
ทั้งหมด
1,788,103