ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->การสัมภาษณ์ในรายการ ล้านนานาวี

  ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๒๑๕ น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในรายการ "ล้านนานาวี" ซึ่งออกอากาศใน ๑๕ มิ.ย.๖๓ ทาง ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ FM 88.0 MHz ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๐๐ ในหัวข้อ “มาตรการในการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ มาตรการในการช่วยเหลือของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ที่หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,669
ทั้งหมด
1,788,130