ส.ทร.๑๐ ตราด->ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑

  วันนี้เมื่อเวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ โดยมี น.อ.ประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ และ น.อ.ไกรสร บุระณะ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ และกำลังพลเรือหลวงเทพา เรือ ต.๘๓ และเรือ ต.๒๗๐ แถวรอรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณปลายสะพานฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑
  ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กล่าวว่า การได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัยและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล และขอชื่นชมกำลังพลทุกนาย ที่เสียสละจากครอบครัว มาปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเสียสละและตั้งใจ
---->เสียงสัมภาษณ์ พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
834
ทั้งหมด
1,761,805