ส.ทร.๓ ภูเก็ต->ทัพเรือภาคที่ ๓ มอบข้าวสารที่ได้รับจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย ให้กับชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก

    วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๓ มอบข้าวสารที่ได้รับจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำนวน ๒๐๐ ถุง (๑,๐๐๐ กิโลกรัม) ให้กับชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ ๔ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,001
ทั้งหมด
1,761,972