ส.ทร.๓ ภูเก็ต->พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,460
ทั้งหมด
1,787,921