ส.ทร.11 เชียงใหม่->หารือเกี่ยวกับ การดำเนินการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ในวันอังคารที่ 9 มิ.ย.63 ระหว่างเวลา 1000-1045 น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.11 เชียงใหม่ เข้าพบ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับ การดำเนินการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,581
ทั้งหมด
1,788,042