ส.ทร.๓ ภูเก็ต->รอง เสธ.ทรภ.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓

  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ มอบหมายให้ นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และเตรียมรับการระบาดแพร่ขยายในประเทศ(ระยะที่ ๓) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,602
ทั้งหมด
1,788,063