ส.ทร.๓ ภูเก็ต->ผบ.ทรภ.๓ เป็นประธาน ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปเป็นช่วงฤดูมรสุม ซึ่งมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจของกำลังพลในการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓  ณ  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
675
ทั้งหมด
1,761,646