ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบุคลิกภาพที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ของทหารเรือหญิง

คณะสำนักงานทหารเรือหญิง เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบุคลิกภาพที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ของทหารเรือหญิง ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี หญิง อารยา อัมระปาล หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ จำนวน ๑๑ นาย ในโอกาสที่เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ของทหารเรือหญิง ให้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,653
ทั้งหมด
175,364