ส.ทร.๖ สงขลา ->โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน“

ส.ทร.๖ สงขลา นำโดย น.ต.สำราญ คชกูล รรก.ผอ.ส.ทร.๖ สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมออกประชาสัมพันธ์ ตามกิจกรรมโครงการ “ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน “  ณ รร.ตชด.บ้านทุ่งสะบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดเสียงผ่านทางคลื่น AM ๑๔๓๑ KHz  จัดแสดงนิทรรศการ ทรภ.๒   จัดทำแบบสอบถาม และมอบของที่ระลึก เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยราชการในจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ รู้จัก ส.ทร.๖ สงขลา มากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามนโยบายของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,770
ทั้งหมด
175,481