ส.ทร.๑๐ ตราด->ข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

  วันนี้เวลา ๐๙๓๐ น.ต.ชลปกรณ์  อดินันท์ รอง ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด/รรก.ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด เข้าร่วมประชุม วาระแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,698
ทั้งหมด
470,948