ส.ทร.๑๕ นราธิวาส->ประชุมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส

  วันนี้ (๑๕ ต.ค.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. ส.ทร.๑๕ นราธิวาส ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม) ปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส




สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,362
ทั้งหมด
470,612