ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสาร การบริการของแพขนานยนต์และการจอดรถระหว่างรอลงแพขนานยนต์สงขลา และคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

 - ในวันอังคารที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก นายบุญโชค ธนเวชโสภณ อป.มช. อ.สิงหนคร จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสาร การบริการของแพขนานยนต์และการจอดรถระหว่างรอลงแพขนานยนต์สงขลา และคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการใช้เงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M. ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,974
ทั้งหมด
471,224