ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.ระโนด จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ต.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ นิยมเดชา อป.มช. อ.ระโนด จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสารการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่าง ๓๐-๓๑ ต.ค.๖๓ ณ พังโต๊ะรอด สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ และชมการแสดงของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ่อตรู รวมทั้งการประกวดกระทงประเภทสวยงามของเทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จว.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M. ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,223
ทั้งหมด
470,473