ส.ทร.๖ สงขลา->งานกาชาดของจังหวัดสงขลา ระหว่าง ๖-๑๕ พ.ย.๖๓ งานถือศีลกินเจ ระหว่าง ๑๖-๒๕ ต.ค.๖๓

  ในวันพุธที่ ๗ ต.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก คุณสุรีพร ประกิจ อป.มช.หาดใหญ่และคุณวิระญา หาญณรงค์ อป.มช.สะเดา จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องการจัดงานกาชาดของจังหวัดสงขลา ระหว่าง ๖-๑๕ พ.ย.๖๓ งานถือศีลกินเจ ระหว่าง ๑๖-๒๕ ต.ค.๖๓ ,การประกวดนางนพมาศในประเพณีลอยกระทง, การใช้บัตรทอง เฮลท์แคร์คลีนิคเวชกรรม(ดูแลสุขภาพ) และการแจ้งเตือนรับมือพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่เข้าไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M. ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,436
ทั้งหมด
2,228,237