ส.ทร.๙ อุบลราชธานี->พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ (๓ ต.ค.๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ระหว่าง น.อ.แมนรัตน์  บุญสวัสดิ์  ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี (ท่านเก่า) กับ น.อ.ณัฐวัชต์  วิชกูล ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี (ท่านใหม่) โดย ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี (ท่านใหม่) ได้มอบนโยบายให้กับกำลังพลของ นรข.เขตอุบลราชธานี ว่า จากผลงานอันดีงามของ นรข.เขตอุบลราชธานี ที่ผ่านมา จะสืบทอดเจตนารมณ์และสานต่อการปฏิบัติจากชื่อเสียงที่ดีงามของ นรข.เขตอุบลราชธานี และกองทัพเรือ
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,831
ทั้งหมด
2,228,632