ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio

  ในวันอังคารที่ ๖ ต.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ ส.ทร.๖ สงขลา ได้รับเกียรติจาก คุณสมศรี สุดคง และคุณมาลี ว่องไว อป.มช. อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการและมหานครแห่งความสุขขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ออกอากาศทางระบบ A.M. ความถี่ ๑๔๓๑ กฮ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,651
ทั้งหมด
2,228,452