ส.ทร.๘ พิณุโลก->โครงการอุ่นกาย อุ่นใจสายสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม ๑๐ สถานีวิทยุ ๑๒ ความถี่ จ.พิษณุโลก

  ใน ๒๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ ส.ทร.๘ พิณุโลก โดย น.ท.พงกาญจน์ กฤตนันท์ รรก.ผอ.ส.ทร.๘ พิษณุโลก และ ร.ท.ปราโมทย์ อรุณประเสริฐ หน.ส่วนรายการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน โครงการอุ่นกาย อุ่นใจสายสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม ๑๐ สถานีวิทยุ ๑๒ ความถี่ จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก โดยมีนายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช ประธานชมรม  ๑๐ สถานีวิทยุ ๑๒ ความถี่ จ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
819
ทั้งหมด
2,034,196