ส.ทร.๑๕ นราธิวาส->ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๑๕ นราธิวาส

  ใน ๑๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส  ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
804
ทั้งหมด
2,034,181