ส.ทร.๕ สัตหีบ->โครงการ สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

09/07/2020 16:12
 

  วันนี้ (9 กรกฏาคม 2563) เวลา 10.00 น. พล.ร.ท.ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ  นายธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายผล  คำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Heaith Administration หรือ SHA) ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝัง (สอ.รฝ.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำ-หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือส้ตหีบ (ฐท.สส.) โดยมีนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ พิธีมอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้นับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับหน่วยต่าง ๆ กิจกรรมร่วมทำความสะอาดชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ  กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ และเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของ “สัตหีบ State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย
  โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normal อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,863
ทั้งหมด
181,526