ส.ทร.๖ สงขลา ->New

08/09/2017 14:55
 

น.ต.สำราญ  คชกูล รอง ผอ.ส.ทร.6 / รรก.ผอ.ส.ทร.6  เข้าร่วมงานสัมมนา      เรื่อง “เสนอบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ        บมจ.อสมท สำนักงานภาคใต้ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ให้การสัมมนา จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิทักษ์  แก้วบุญส่ง วิศวกรอาวุโสจาก บมจ.อสมท พูดเรื่อง มาตรฐานและการแก้ปัญหาระบบการส่งวิทยุ FM นายบัณฑิต  รักวีรธรรม  วิศวกรอาวุโสจาก บมจ.อสมท พูดเรื่อง การแก้ปัญหาการแพร่แปลกปลอมรบกวนวิทยุการบิน   และนายธานินทร์  ถาวรศาสนวงศ์  ผอ.ฝ่ายแผนงานและพัฒนางานวิศวกรรม พูดเรื่อง วิศวกรรม อสมท ช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,738
ทั้งหมด
350,172