ส.ทร.๘ พิษณุโลก->รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ บ้านตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

28/11/2019 15:36
 

  ใน ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ส.ทร.๘ พิษณุโลก โดย น.ท.พงกาญจน์ กฤตนันท์ รอง ผอ.และ รรก.ผอ.ส.ทร.๘ พิษณุโลก จัด จนท.ทำข่าว พล.ร.อ.เจริญพล คุ้มราษี รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ บ้านตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.๓๔ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.นพค.๓๓ และ ผบ.นพค.๓๔ เยี่ยมชมการสาธิตการทอผ้าของกลุ่มส่งเสริมอาชีพราษฎรของ นพค.๓๔ เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์น้ำมัลเบอรี่ ส่งมอบสระน้ำ จำนวน ๖ สระ พร้อมพันธ์พืชให้กับราษฎร และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,997
ทั้งหมด
870,343