ส.ทร.๗ นครพนม->ร่วมประชุมอนุกรรมการ งานไหลเรือไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

04/10/2019 14:54
 

ใน ๐๒๐๙๓๐ ต.ค.๖๒ ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. และ รรก.ผอ.ส.ทร.๗ ฯ ในฐานะกรรมการดำเนินการอนุกรรมการดำเนินการ จัดงานไหลเรือไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย ร.อ.กำธร งามศรี หน.ส่วนรายการฯ และ พ.จ.อ.ณัธพงษ์ อเนกบุณย์ จนท.ผลิตรายการฯ ร่วมประชุมอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม บก.นรข. โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณราย ผบ.นรข.เขตนครพนม เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,319
ทั้งหมด
111,766