ส.ทร.12 หนองคาย ->กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอีสาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

22/08/2019 09:27
 

ในวันที่ 20 - 21 ส.ค.62 ส.ทร.12 หนองคาย โดย น.ท.เอกดนัย สุขเกษม จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 2 นายเข้าร่วม "กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอีสาน" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย โดย มี พลโท กนก ภู่ม่วง  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในงานมีการพบปะสื่อมวลชนภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.สกลนคร มีการเสวนาหัวข้อ "เพื่ออนาคตของประเทศไทย สื่อมวลชนกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" และมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเล่น/เครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนกวนวันวิทยา ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
857
ทั้งหมด
158,769