ส.ทร.๕ สัตหีบ ->พิธีปิดการฝึกผสม SEA GARUDA 20AB-19

22/08/2019 09:10
 

พิธีปิดการฝึกผสม SEA GARUDA 20AB-19

                   การฝึกผสม SEA GARUDA 20AB-19 เป็นการฝึกทวิภาคีระหว่าง กองทัพเรือ กับ กองทัพเรือ อินโดนีเชีย โดยการฝึกฯ เริ่มฝึกครั้งแรกในปี 1975 และในปีนี้ ปี 2019 เป็นการฝึกครั้งที่ 20 ระว่างวันที่ 15 – 21 ส.ค.62 รวมระยะเวลาการฝึก 7 วัน การฝึกแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรก เป็นการฝึกภาคที่ตั้ง ระหว่างวันที่ 15 – 17 ส.ค.62 โดยมีรายละเอียดการฝึก ดังนี้ การประชุมการฝึก การเยี่ยมคำนับ งานกีฬา และงานเลี้ยงรับรองของทั้งสองประเทศ ช่วงที่สอง เป็นการฝึกภาคทะเล ระหว่างวันที่ 18 – 20 ส.ค.62 โดยการฝึกเน้นการปฏิบัติการทางเรือร่วมกับอากาศยาน การฝึกการจำลองการลบ และการฝึกปราบเรือดำน้ำ นอกจากนั้นยังมีการฝึกร่วมกันของหน่วยนาวิกโยธินทั้งสองประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญด้านการทหารราบ การฝึกช่วงสุดท้ายเป็นช่วงสรุปผลการฝึก และพิธีปิดการฝึก

                   จากการฝึกในครั้งนี้ กองทัพเรือ และ กองทัพเรืออินโดนีเชีย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การฝึกร่วม และที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ ผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

                   ทั้งนี้ กองทัพเรือ ขอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างดีในการฝึก และหวังว่าการฝึกครั้งนี้
จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

                   สำหรับการฝึก SEA GARUDA ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2021 ที่ประเทศอินโดนีเชีย โดยกองทัพเรืออินโดนีเชีย เป็นเจ้าภาพ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
774
ทั้งหมด
158,686