ส.ทร.๑๒ หนองคาย ->ร่วมโครงการ "สร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง" ประจำปี งป.๖๒

04/07/2019 10:00
 

ใน ๐๓๐๙๐๐- ๐๓๑๕๓๐ ก.ค.๖๒ ส.ทร.๑๒ หนองคาย โดย น.ท.เอกดนัย สุขเกษม รอง ผอ. และ รรก. ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย จัดกำลังพล ๑ นาย ร่วมโครงการ "สร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้  หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง" ประจำปี งป.๖๒ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย โดยมี นาย รณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธาน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,591
ทั้งหมด
869,937