ส.ทร.๔ จันทบุรี ->านสดุดีวีรกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ ๑๔

06/11/2018 16:15
 

(๖ พ.ย.๖๑) วันนี้ เวลา ๐๗๐๐ น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ ชมรมนาวิกโยธิน จัดงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ ๑๔ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณระลึำถึงวีรกรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทหารกล้า จำนวน ๕,๐๐๐ นาย ที่ได้ตราทัพจากเมืองจันทบุรี ไปโจมตีค่ายกองทัพพม่าที่โพธ์ิสามต้น และทำลายกองทัพพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาจนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๒๓๑๐ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กล่าวคำสดุดี ยิงสลุต ๒๑ นัด และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมี พล.ร.ต.บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,377
ทั้งหมด
345,792