ส.ทร.๔ จันทบุรี ->การประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

09/08/2018 16:46
 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นาย สมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
58
ทั้งหมด
550,969