ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->ทัพเรือภาคที่ ๓ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ที่เกาะราชาใหญ่ เนื่องจากคลื่นลมแรง

09/08/2018 07:56
 

           พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จึงได้สั่ง การให้ เรือหลวงนราธิวาส เดินทางไปรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ อยู่บนเกาะราชาใหญ่ ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้าฝั่ง โดยเรือ หลวงนราธิวาส เดินทางไปรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บนเกาะ ราชาใหญ่ จนสามารถช่วยนักท่องเที่ยวกลับขึ้นฝั่ง ณ ท่าเรือน้ำลึก จว. ภูเก็ต ได้อย่างปลอดภัย เมื่อเวลา ๒๒.๓๐ น. โดยมีนักท่องเที่ยวและ ประชาชน ที่ประสงค์เดินทางมากลับเรือหลวงนราธิวาส เพื่อขึ้นฝั่ง จำนวน ๑๖๑ คน ทั้งนี้ ตามนโยบายกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญ ชาการทหารเรือ ที่ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการช่วย เหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลา ตามคำกล่าวที่ว่า “ทหารเรือ จะอยู่ เคียงข้างประชาชน” ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชน มีความเชื่อมั่นใน การปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๓ ที่จะดำเนินการอย่างเต็มขีดความ สามารถที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในห้วงเวลานี้ เป็นห้วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คลื่นลมทางด้านฝั่งทะเลอันดามันจะค่อนข้างแรง ดังนั้น ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง ไปท่อง เที่ยวทางทะเล หรือเกาะต่าง ๆ จะต้องตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ทางทะเล หรือต้องการความช่วยเหลือ หากประสบเหตุ ให้แจ้งได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๙๑ ๕๙๘ หรือสายด่วน ทร. ๑๖๙๖
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5
ทั้งหมด
550,916