ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าหารือข้อราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓

08/06/2018 11:54
 

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าหารือข้อราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓ และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของ ศูนย์ PIPO ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับนาย เชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเข้าหารือข้อราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วม  ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และขอเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงภูเก็ต (ศูนย์ PIPO ภูเก็ต) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
31
ทั้งหมด
550,942