ส.ทร.๕ พัทยา ->การฝึกผสม CARAT 2018 หรือ Final Planning Conference

04/04/2018 15:14
 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (4 เม.ย.) น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ น.อ.ALEXIS T.WALKER ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสม CARAT 2018 หรือ Final Planning Conference ณ รร.เซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เม.ย.๖๑ เพื่อยืนยันห้วงเวลาการฝึก พื้นที่การฝึก กำลังที่เข้าร่วมฝึก และร่วมกันจัดทำตารางการปฏิบัติ (Serial of Events) ร่วมกัน การฝึกผสม CARAT 2018 ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสหรัฐฯ จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย  ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2018 และมี น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วมฝ่ายไทย หรือ Chief of Combine Staff  ทำหน้าที่ อำนวยการและควบคุมการฝึกในทะเลร่วมกับหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วม ฝ่ายสหรัฐฯ      สำหรับการฝึกผสม CARAT 2018 เป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล ระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ กับมิตรประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ ในสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การสงครามเคมี - ชีวะ การรบพิเศษ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการจัดชุดแพทย์ให้การรักษาพยาบาลประชาชน และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่  ////..ทีมข่าว ส.ทร. 5 พัทยา รายงาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,786
ทั้งหมด
609,716