ส.ทร.๖ สงขลา ->กิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)

13/03/2018 13:06
 

วันนี้ (๑๓ มี.ค.๖๑) ที่กองรักษาความปลอดภัย ฐท.สข.ทรภ.๒ จัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ(ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูทั้งสิ้น ๖๔ คน นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เฝ้าระวังไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมีแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำ”
....ปล่อยเสียงสัมภาษณ์.....
การจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะมีการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มี.ค.๖๑ ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐท.สข.ทรภ.๒ เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนตนเอง อันจะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา
รายงานข่าวต้นชั่วโมง ทร.

 

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
335
ทั้งหมด
272,756