ส.ทร.๖ สงขลา ->วันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๒

09/03/2018 14:36
 

วันนี้ (๙ มี.ค.๖๑) ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ทรภ.๒ ร่วมต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทรภ.๒ ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา พิธีกราบถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ต่อจากนั้นร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และท่าน ผบ.ทรภ.๒ อ่านสาร ผบ.ทร. และกล่าวโอวาทให้กับกำลังพล เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติอัตรากองเรือภาค เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อปฏิบัติราชการทะเลแทนกองเรือเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบ และยามสงคราม ในการปกป้องคุ้มครองเอกราช และอธิปไตยของชาติรักษาผลประโยชน์ และทรัพยากรของชาติทางทะเล  ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติตางๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ โดยปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือโดย ผบ.ทรภ.๒ ก็ได้เน้นน้ำถึงการปฏิบัติงานของกำลังพลให้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นที่พึ่งของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
.................................
ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา
รายงานข่าวต้นชั่วโมง ทร.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
337
ทั้งหมด
272,758