ส.ทร.๑๒ หนองคาย ->ประธาน กบว.ทร.ตรวจเยี่ยมฯ

21/02/2018 13:47
 

- ใน๓๑๐๙๓๐ ม.ค.๖๑ น.อ.นิยม  พึ่งโต  รอง ผบ.นรข./รรก.ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร.๑๒หนองคาย และ ส.ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ส.ทร. และ รับฟัง ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมสถานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,640
ทั้งหมด
350,074