ส.ทร.๗ นครพนม ->ประธาน กบว.ทร.ตรวจเยี่ยมฯ

21/02/2018 13:47
 

- ใน ๒๙๑๕๐๐ ม.ค.๖๑ น.อ.ภานุ รัตนนันทวาที รอง ผบ.นรข./รรก.ผอ.ส.ทร.๗ นครพนม พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร.๗ นครพนม และ ส.ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ปริมาณงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมสถานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,643
ทั้งหมด
350,077